LEVERANS & INSTALLATION

LEVERANS & INSTALLATION

Installation

SFB har installerat flest postboxar av alla leverantörer i Sverige. Vår erfarenhet är din garanti för en prickfri leverans och installation. Vår ambition är att du ska känna dig trygg i alla led av leveransen, från det att du tar kontakt med oss första gången till dess att boxen är färdigmonterad på väggen.

Vi följer alla gällande regler i vårt arbete, som exempelvis PTS arbetsmiljöregler.

Boxarna kommer att införlivas i ett landsomfattande låssystem, där postens centrallås ingår. Systemet kommer att baseras på gatuadress, postnummer och fastighetsägare. Förekommer avvikelser från normerna måste dessa sanktioneras av postens representant, vilket sker på plats. Efter färdigställande av området kommer Posten att besiktiga och lämna godkännande för samtliga trapphus i projektet. Först då kan fastighetsboxen betraktas som driftklar.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se