Klassningar

Skyddsklass eller Säkerhetsklass. Vad är skillnaden?

För att bli säkerhetsklassad krävs bland annat att boxarna klarar av ett visst hållbarhetstest samt att de uppfyller kraven om antal olika nyckelkombinationer. För att bli godkänd enligt klass 1 krävs 200 olika unika kombinationer, och för klass 2 krävs 500. SFB:s boxar har över 2 000 unika kombinationer.

För att boxarna ska bli godkända enligt Skyddsklass krävs att de står emot ett fysiskt utfört inbrottsförsök.

Våra boxar är godkända enligt både Säkerhetsklass 2
och Skyddsklass.

P-märkning - vad är det?

Tillverkare av fastighetsboxar kan genom att testa sin anläggning hos RI.SE (fd. SP) erhålla ett så kallat P-godkännande. Endast tillverkare med P-godkända anläggningar kommer att länkas till och från Forum för Fastighetsboxar.
Samtliga boxar i vårt sortiment är P-godkända.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se