Kvalitetsplanen – vår ledstjärna

Vi strävar ständigt efter att prestera så bra som möjligt i allt vi företar oss. Därför är vår kvalitetsplan en viktig del i vårt arbete.
Tabell S.1   ISO 9001       SF standard Q
Kvalitetssystem            
Kvalitetsplanering   4.2.3        
Kontraktsgenomgång   4.3 1)   4.1   Verksamhetsstyrning
Dokumentation   4.3.4   4.1.2   Dokumentstyrning
Konstruktionsstyrning   4.4.1 2)   4.2   Verksamhetsstyrning
Konstruktionskrav   4.4.4   4.2.1   Verksamhetsstyrning
Validering av konstruktion   4.4.5  4.4.8   4.2.2   Verksamhetsstyrning
Inköpsdata   4.6.3   4.3   Verksamhetsstyrning
Bedömning av underentreprenör   4.6.2  1)   4.3.1   Övervakning och utbildning
Produktidentifikation och spårbarhet   4.8   4.4   Verksamhetsstyrning
Mottagningskontroll   4.10.2.1   4.5   Övervakning och granskning
Kontroll under produktion   4.10.2.3   4.5.1   Kontroll och provning
Produktionsstyrning   4.9   4.6   Processtyrning
Kontroll och provning   4.10.1   4.7   Kontroll och provning
Slutkontroll   4.10.4   4.7.1   Verksamhetsstyrning


Genomgång 4.1

Innan ett anbud lämnas skall Svenska Fastighetsboxar granska anbudsförfrågan och medföljande handlingar för att säkerställa att kraven är tillräckligt väl definierade och dokumenterade. Vid en muntlig beställning skall Svenska Fastighetsboxar säkerställa att kraven i beställningen är överenskomna innan de accepteras.

a)  Alla skillnader mellan krav i anbud och beställning klarläggs och behandlas.
b)  Svenska Fastighetsboxar har förmåga att uppfylla kraven i kontrakt eller beställning.

Dokumentation 4.1.2

Dokumentation från kontraktsgenomgångar skall bevaras.

Konstruktionsstyrning 4.2
Svenska Fastighetsboxar verifierar produkternas konstruktion för att säkerställa att specificerade krav uppfylls (t.ex. samma låsning som lägenhet).

Konstruktionskrav 4.2.1

Krav som utgör underlag för konstruktion av produkterna (t.ex. trapphusritning) ska identifieras och dokumenteras. Ofullständiga, oklara eller motstridiga krav skall klargöras tillsammans med beställaren.

Validering av konstruktion 4.2.2

Konstruktionsresultatet valideras mot beställarens krav.

Inköpsdata 4.3

Inköpsdokument skall innehålla information som klart beskriver det beställda materialet och skall innefatta typ, sort, klass eller annan identifikation. Svenska Fastighetsboxar skall före inköp gå igenom och godkänna dessa med avseende på omfattning hos beställarens krav.

Bedömning av underentreprenör 4.3.1

Svenska Fastighetsboxar skall bedöma och välja underentreprenör på basis av deras förmåga att uppfylla tillämpliga krav och eventuella specifika kvalitetssäkringskrav. Vid upphandling används Svenska Fastighetsboxars avtalsbekräftelse och AFTU 99.

Produktidentifikation och spårbarhet 4.4

Svenska Fastighetsboxar skall upprätta rutiner för att identifiera materialet alltifrån att det mottas och under alla stadier i produktionen.

Mottagningskontroll 4.5

Svenska Fastighetsboxar ska säkerställa att inkommande material stämmer mot fraktsedel eller ordererkännande från leverantör, samt att materialet placeras väderskyddat i obrutna emballage.

Kontroll under produktion 4.5.1

Om skada på material som frisläpps för montage uppmärksammas ska det märkas, nedtecknas i dagbok, samt anmälas till arbetsledare för att senare kunna återkallas och ersättas.

Produktionsstyrning 4.6

Svenska Fastighetsboxar skall identifiera och planera produktionsprocesser som direkt påverkar kvaliteten (kvalitetskritiska moment).

a)    för att uppnå optimal kvalitet på infästning används HUS 7,5 X 80 i betong, 7,5 X 100 i tegel, samt 7,5 X 120 i porösa väggmaterial. Borrhål borras med 6,5 mm borr för optimal hållfasthet. I porösa väggmaterial skall ingen förborrning ske. Fästdon dras med slagskruvdragare HILTI TKI 2400 med momentstopp.

b)    gummibussningar mot trapphusbuller skruvas dikt mot vägg.

Kontroll och provning 4.7

Svenska Fastighetsboxar skall säkerställa att produktionen utförs enligt SP monteringsanvisningar med undantag för 4.6 a och b, där dessa är otillräckliga för att uppnå SF standard Q. Produktionen säkerställs genom kontrollplaner och checklistor för montörer. 4.6 a  och b kontrolleras genom stickprov av Svenska Fastighetsboxar kvalitetsansvarig då dessa är så kallade dolda arbeten som i efterhand inte kan verifieras.

Slutkontroll 4.7.1

Svenska Fastighetsboxar skall tillse att Posten Sverige AB fått uttala brister på produkter eller montage inför slutbesiktning för att säkerställa kvaliteten på utfört arbete.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se