VARUDEKLARATION

Byggvarudeklaration för fastighetsboxar från Svenska Fastighetsboxar.

Denna deklaration är baserad på mall 2, enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer.
Deklarationen visar en sammanställning av fastighetsboxar i modellerna, BOX Original
Enkel och BOX Original Plus: 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x7, 2x8.
BOX Plan: 1x3, 1x4, 2x2, 2x3, 2x4.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör: Svenska Fastighetsboxar AB
Ringögatan 6 A
417 07 Göteborg
Tel 020-81 00 40, fax 020-81 00 41
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Hemsida: www.sefb.se
Miljöansvarig: Tommy Andersson

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne Andel vikt%
Stålplåt 42-69
Stålplåt alluzink 27-49
Mässing 0-4
Plast 0-0,5
Färg 0-0,9
Innehållsdeklarationen visar Svenska Fastighetsboxars standardsortiment. Inga ämnen över redovisningsgräns förekommer på Keml:s klassificeringslista eller begränsningslista.
För kundspecifika val kan innehållet ändras. Exempelvis boxar i rostfritt stål innehåller krom och nickel, 16,69 resp 11,05% av fastighetsboxens vikt.

RÅVAROR/INSATSVAROR
Stålplåt 9-15MJ/kg
Avser produktionsprocessen från järnråvara till färdig stålprodukt. Utsläpp till luft, vatten samt inverkan på mark. Ursprung för råvaror/insatsvaror är Europa och Asien.
PRODUKTIONSFASEN
Fossila bränslen 20 MJ/box
Elektricitet 140 MJ/box

DISTRIBUTION

Leveransort: Göteborg
Transportsätt: 100% bil från lager till byggplats, alternativt från återförsäljares lager.
Emballage: Trä 70-98% Papp 10-30% Plast 0-2%
Utseendet på emballaget varierar för olika varugrupper och kvantiteter.

BYGGSKEDET

Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. Varan levereras i standardstorlek.

BRUKSSKEDET
Produkten kräver visst underhåll, exempelvis smörjning och rengöring. Se separat skötselinstruktion.

RIVNING
Demonteras genom att avlägsna de fästelement som använts vid monteringen.

RESTPRODUKTER

Varan är inte brännbar och kan därför inte energiåtervinnas. Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer inte över redovisningsgräns.

Byggvarudeklaration för tidningshållare från Svenska Fastighetsboxar.

Denna deklaration är baserad på mall 2, enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. 
Deklarationen visar en sammanställning av tidningshållare i modellerna, Ställa och Klämma.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör: Svenska Fastighetsboxar AB
Ringögatan 6 A
417 07 Göteborg
Tel 020-81 00 40, fax 020-81 00 41
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Hemsida: www.sefb.se
Miljöansvarig: Tommy Andersson

INNEHÅLLSDEKLARATION
Målade tidningshållare
Ämne Andel vikt%
Stålplåt 42-69
Plast 0-1,75
Färg 0-0,9
Rostfria tidningshållare
Ämne Andel vikt%
Järn 72,46
Krom 16,69
Nickel 11,05
Molybden 2,04
Mangan 1,33
Kisel 0,43
Fosfor 0,028
Kol 0,02
Svavel 0,001
Plast 0-1,75

Innehållsdeklarationen visar Svenska Fastighetsboxars standardsortiment. 
Inga ämnen över redovisningsgräns förekommer på Keml:s klassificeringslista eller begränsningslista
För kundspecifika val kan innehållet ändras.

RÅVAROR/INSATSVAROR
Stålplåt 9-15MJ/kg
Avser produktionsprocessen från järnråvara till färdig stålprodukt. Utsläpp till luft, vatten samt inverkan på mark.
Ursprung för råvaror/insatsvaror är Europa och Asien.

PRODUKTIONSFASEN

Fossila bränslen 1 MJ/tidningshåll
Elektricitet 27 MJ/tidningshåll

DISTRIBUTION
Leveransort: Göteborg
Transportsätt: 100% bil från lager till byggplats,
alternativt från återförsäljares lager.
Emballage:
Trä 70-98%
Papp 10-30%
Plast 0-2%
Utseendet på emballaget varierar för olika varugrupper och kvantiteter.

BYGGSKEDET
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras i standardstorlek.

BRUKSSKEDET
Produkten kräver visst underhåll, exempelvis rengöring. Se separat skötselinstruktion.

RIVNING
Demonteras genom att avlägsna de fästelement som använts vid monteringen.

RESTPRODUKTER
Varan är inte brännbar och kan därför inte energiåtervinnas. Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer inte över redovisningsgräns.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se