RoHS

Svenska Fastighetsboxars deklaration om RoHS-kompabilitet

Vår policy är att kunna benämna en produkt som RoHS-kompatibel. Det gör vi först när vi är säkra på att den lever upp till direktivet. Grundat på den information vi fått från våra leverantörer, innehåller våra produkter antingen inte en högre koncentration än det tillåtna av material som omfattas av RoHS-direktivet, eller också har den stora koncentrationen av material lagts till för att användas i de specifika produkter som finns angivna som bilaga till RoHS-direktivet.

Produkter som ligger utanför RoHS-direktivet och produkter som våra leverantörer inte kunnat ge oss tillräckligt med information om för att kunna ge dem RoHS-kompabilitet, finns inte i Svenska Fastighetsboxars sortiment.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se