Skötselråd

Allmän rengöring

För att produkterna ska fungera under många år krävs ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet beror på bl.a. användningsfrekvens, belastning och miljö. Underhållet består av:
- översyn
- smörjning
- rengöring

Översyn

Följande kontroller bör göras minst en gång per år:
1. Öppna och stäng huvuddörren och samtliga luckor. Det skall gå lätt att öppna och stänga.
2. Springbredderna mellan huvuddörren och stommen kontrolleras. Springorna skall vara mellan 1-3 mm.
3. Kontrollera att alla klaffar där sådana finns fungerar och återfjädrar.
4. Kontrollera att alla namnskyltar är kompletta och utan sprickor.
5. Låsens funktion kontrolleras. Smörj vid behov, se smörjning.
6. Kontrollera att avlastningsbord är helt och fungerar.
 

Smörjning

Vid smörjning av lås skall vattenfri eller siliconbaserad låsspray användas. Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar! Fett och olja förorsakar funktionsstopp och beckar ihop låscylindern. Låssmörjning skall göras vid behov, men minst 2 ggr per år. Fallkolvar till centrallåset smörjs på båda sidor av fallen. Vad gäller smörjning av gångjärn skall det göras vid behov, men minst 2 ggr per år. Här skall man använda sig av typ symaskinsolja eller annat smörjmedel anpassat för gångjärn.
 

Målade ytor

Täckfärgen på fastighetsboxar och tidningshållare är en pulverlack med goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Den målade ytan är därför lätt att hålla ren. Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka repor i ytan. Rengöring sker med fuktad trasa och eftertorkning sker med ren, torr trasa. Vid grov nedsmutsning kan även sprit typ T-RÖD användas.
 

Rostfria ytor

En rostfri yta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den målade ytan. Om produkten fått fläckar eller missfärgningar kan man använda sprit, alternativt thinner eller aceton. Skölj med rent kallt vatten och eftertorka med ren torr trasa. Vid mycket grov rengöring kan man gnida med en Scotch-brite svamp i synlig ytstrukturs riktning. Skölj med rent kallt vatten och eftertorka med ren torr trasa.
 

Aluminiumytor

En aluminiumyta har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker i huvudsak på samma sätt som den målade ytan. Lösningsmedel skall ej användas. Höga halter av salt bör ej komma i direktkontakt med aluminium. Viss utfällning kan då förekomma.
 

Klarlackade ytor 

Vi använder idag en vattenbaserad brandskyddslack till våra träprodukter. Rengöring sker med lätt fuktad trasa och eftertorkning sker med ren, torr trasa.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se