BASTA

BastaVåra produkter finns i BASTA:s databas för bygg- och anläggningsprodukter.

För att en produkt ska få registreras i BASTA-systemet finns ett antal kvalificeringsvillkor, som omfattar krav både på produkt och leverantör.

Besök www.bastaonline.se»

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se