Om Svenska Fastighetsboxar

Svenska Fastighetsboxar – En kort sammanfattning

Affärsidé

Att med stor kundnytta marknadsföra och sälja fastighetsboxar, tidningshållare och kringutrustning. Vi erbjuder service och kompetens i alla led – från teknisk rådgivning till färdigt montage.

Samhällets efterfrågan ökar och nya klassningar tillkommer. Vi har anpassat vårt sortiment för att alltid kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning.

En säker grund att stå på

Grundaren Tommy Andersson säkerställde koncernens finansiella styrka med långsiktiga investeringar. Resultatet är att samtliga modeller kan lagerföras och därmed levereras snabbare. Det här gör oss unika i branschen.

Historik

Företaget grundades 1991, då under namnet Silmec. Under 2005 inleddes ett omfattande framtidsarbete då även moderbolaget Svenska Fastighetsboxar grundades. Detta företag fick ligga i förgrunden och Silmec fick fungera som ett eget varumärke i koncernen.
Våra boxar används frekvent i Norden sedan 1991 och framåt.

©Svenska Fastighetsboxar AB • Ringögatan 6 A • 417 07 GÖTEBORG • Tel 020-81 00 40
Email: info@sefb.se